Arel 2002 s.l.

Treballa amb nosaltres

 

AREL 2002 està contínuament avaluant nous projectes per als que requereix la incorporació a l'equip de nous col·laboradors.

Si vols incorporar-te a un equip obert, dinàmic, multicultural i orientat a objectius, pots enviar-nos el teu currículum fent clic a la següent adreça perquè puguem considerar-te per als nostres nous projectes:

 

info@arel2002.com

 

Enviant el currículum acceptes les següents condicions:

Als efectes del que disposa l'article 5 de la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us fem saber que amb l'enviament de CV, sota dades s'accepta que:
- Les dades (remesos voluntàriament i necessaris per al procés) siguin incorporades a un fitxer del que serà responsable la societat AREL 2002 SL amb domicili a Mataró, c / Sant Josep 31, 1-1 CP 08302, la finalitat és l'anàlisi i tractament dels mateixos per determinar l'adequació al perfil necessari per a cada lloc de treball o de col
·laboració dins de l'empresa, i d'aquesta manera poder contactar i realitzar processos de selecció, i que, sempre que no s'indiqui el contrari, la seva conservació per processos de selecció que es puguin iniciar en el futur.
- El titular de les dades pot exercir els drets d'accés, rectificació i oposició i cancel
·lació dirigint-se per escrit, acompanyant còpia del seu DNI a l'adreça abans indicada, o bé per fax, al número 93 790 5851, assenyalant en el sobre o capçalera de l'escrit a enviar la indicació "Recursos Humans".

AREL 2002 SL, està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 40696, Foli 189, Full B371909 Inscripció 1

Arel 2002 s.l.

Rectángulo redondeado: Español
Rectángulo redondeado: Català
Rectángulo redondeado: English

Telf: 937 906 124 - email: info@arel2002.com  -  Arel 2002 S.L.     c/Camí Ral 495, 7-3      08302 Mataró -  Barcelona